Compoze blokken

Van: Move Your Crowd

De campagne van Compoze Blokken stopt!

Beste Funders,

De laatste tijd is Compoze bouwblokken veel in het nieuws geweest. Investeerders, media en andere geïnteresseerden wilden graag meer weten. Ondanks het feit dat de ontwikkeling van de blokken nog niet volledig afgerond is, was mijn voornaamste doel met de promotie hiervan om Nederland te vertellen over de revolutionaire innovatie die ik in werking heb gezet. Een innovatie die niet alleen het bouwen in de toekomst drastisch gaat versimpelen, ook duurzaamheid en betaalbaarheid staan centraal.


Bij aanvang van deze campagne hoopte ik genoeg enthousiasme op te wekken voor het realiseren van deze innovatie. In het kader hiervan werd de Crowdfunding campagne ook opgezet, als een mogelijkheid om middelen binnen te halen voor de financiering van de bouw van het eerste Compoze huis en natuurlijk verdere nodige ontwikkelingen.


Tot mijn verrassing werd ik veel benaderd door bedrijven die willen investeren in de vorm van een samenwerking buiten de Crowdfunding campagne om. De drukte die deze afspraken en ontwikkelingen met zich mee hebben gebracht, maakten constante promotie en onderhoud van de crowdfunding campagne moeilijk. Om deze reden heb ik dan ook besloten deze crowdfunding nu tijdelijk te gaan stoppen.

Rond maart 2015 zijn we terug met hele leuke plannen die nu al volop in ontwikkeling zijn. We verklappen nog niet alles, maar de campagne zal dan opnieuw gelanceerd worden. Groter in omvang en internationaal. We zullen binnen deze nieuwe campagne de Compoze blokken nog beter aan je kunnen presenteren, o.a. door deelname aan tentoonstellingen als Dutch Design, en natuurlijk zullen we weer leuker tegenprestaties hebben voor iedereen die een donatie doet en hiermee betrokken is bij de ontwikkeling van Compoze revolutie.

Ik wil iedereen hartelijk danken voor alle steun die ik ontvangen heb, maar ook voor de bijdragen die jullie geleverd hebben. Deze bijdrage zal aan iedereen terug gestort worden, en ik reken er op dat jullie bij de lancering van de nieuwe campagne in 2015 nog steeds betrokken willen zijn om samen armoede cool te maken!

Shandrick Elodia