Logi-K

Van: Move Your Crowd

Ons onderwijssysteem is aan vernieuwing toe. Het kind moet weer centraal komen te staan.
Dat vinden wij Logi-K.

 

Logi-K is een school waar leerlingen leren vanuit hun eigen motivatie. Ons uitgangspunt is dat elk kind wil leren. Wij willen uitgaan van wat kinderen kunnen en niet van wat ze niet kunnen. Bij Logi-K krijgen kinderen de kans te leren vanuit hun eigen intrinsieke motivatie. Het bijzondere aan Logi-K is dat leerlingen zelf beslissingen nemen over hun leertraject. Dat leerlingen daarover afspraken maken met de leerkrachten en dat wij vanuit het gevoel en de beleving van respect voor elkaar er op vertrouwen dat afspraken worden nagekomen. Op deze manier leren kinderen creatief denken, zoeken naar oplossingen, samenwerken en overleggen. De basis voor de toekomst. Onze maatschappij vraagt om werknemers, ondernemers en leiders, die creatief zijn, zoeken naar oplossingen en samenwerken.       

 

“Alles dat werkelijk groots en inspirerend is, is gecreëerd door iemand, die kon werken in vrijheid.“ 

- Albert Einstein-

 

Logi-K gaat niet uit van voorgeschreven leerprocessen, zoals je die in het reguliere onderwijs kent. Er wordt juist gekeken naar het individuele kind. Samen worden doelen bepaalt en de bevoegde docenten zorgen voor de prikkels om het kind te stimuleren. Dit is een wezenlijke andere aanpak in het onderwijs, die van de Onderwijsinspectie een lovende beoordeling heeft gekregen. Veel prominente ondernemers, politici en onderwijsvernieuwers geven aan dat ons onderwijssysteem aan vernieuwing toe is. Logi-K geeft hieraan gehoor. Voorlopig is onze aanpak echter nog geen ‘standaard’ en daarom is Logi-K een particuliere school, die geen overheidsgelden ontvangt. We zijn dus genoodzaakt een bijdrage te vragen aan de ouders.

 

Het onderwijs moet flexibeler worden en meer ruimte bieden voor verscheidenheid van mensen” 

- Neelie Kroes –

 

Logi-K is ontstaan vanuit kinderopvang De Honderd Huizen waar we op dezelfde manier werken. De behoefte om te komen tot een doorgaande lijn ontstond enkele jaren geleden en in 2013 zijn we met drie personen gestart met de voorbereidingen. In september 2013 hebben we de deuren van Logi-K geopend. We willen dit vanuit onze interesse voor kinderen en hun omgeving. Vanuit de wens om kinderen de ruimte te geven hun talenten te ontwikkelen en hun dromen waar te maken. Om kinderen te laten zien dat ze de moeite waard zijn en dat er rekening met ze gehouden worden.

De school draait inmiddels, en we zien dat het werkt. Leerlingen leren omdat ze dat willen. Er ontstaat een gevoel van veiligheid dat maakt dat leerlingen zich op hun gemak voelen en betrokken zijn. We zien het aantal leerlingen groeien en we zien ook dat kinderen, die binnen het reguliere onderwijs niet meekomen, juist opbloeien bij Logi-K. We zijn er van overtuigd dat we met onze methode bijdragen aan het verbeteren van het onderwijs in Nederland en zijn vastberaden hiermee door te gaan. Voor meer informatie over logi-K, kijk op: www.logi-k.nl.

 

 

We willen graag dat de school toegankelijk is voor alle kinderen. We doen er alles aan om de kosten zo laag mogelijk te maken, maar daarvoor hebben we wel steun nodig van mensen die inzien, dat ons onderwijs-systeem moet veranderen. We hebben uw steun nodig!

 

Het geld dat gedoneerd wordt zal worden gebruikt voor de aanschaf van nieuw lesmaterialen een microscoop  en instrumenten om ons onderwijs nog beter te ondersteunen. Daarnaast willen we een buitenspeelplaats aanleggen. In totaal is hiervoor een bedrag van € 10.000,- nodig. Wanneer we meer ophalen dan de benodigde € 10.000,- dan zal dit geld worden gebruikt om kinderen van minder bedeelde ouders de mogelijkheid te geven Logi-K te bezoeken. We streven naar een bedrag van tenminste € 15.000,-!

  • € 10.000,-: Lesmateriaal, instrumenten, microscoop en een buitenspeelplaats.
  • € 15.000,-: Al het bovenstaande plus de mogelijkheid om 5 extra kinderen een jaar lang op Logi-K te begeleiden.

Uw bijdrage zal door ons goed worden besteed: Hartelijk dank voor uw steun aan Logi-K!

 

Op Logi-K waarderen we elkaar om wie we zijn. We hebben respect voor elkaars prestaties op alle gebieden.