Logi-K

Van: Move Your Crowd

Nog 5 dagen te gaan

Beste Funder,

We hebben de afgelopen weken hard gewerkt om van de campagne voor Logi-K een succes te maken. In deze periode hebben we, mede dankzij jullie inspanning,  veel mensen bereikt en zo onze visie op het onderwijs kunnen toelichten. Daar zijn we blij mee!

Toch moeten we op dit moment concluderen, dat het aantal donaties achter is gebleven bij onze verwachtingen. Om deze reden hebben we besloten, in overleg met het platform, om het doel van de campagne aan te passen en daarmee ook de hoogte van het bedrag. We stellen onze plannen voor de aanleg van de buitenspeelplaats uit. Hierdoor kunnen we ons doel verlagen naar € 3.000,- en dat zullen we besteden aan een aantal noodzakelijke investeringen voor het lesprogramma.

We hebben nog 5 dagen te gaan en een gat van zo’n € 900,- te dichten. Een heel bedrag, maar met een gezamenlijke inspanning moet het toch mogelijk zijn om dit bij elkaar te halen?! We kunnen hiermee Logi-K verder professionaliseren én meer kinderen de kans geven om zelf te bepalen hoe ze willen leren. Helpt u mee?!

Dank voor uw support en succes met de laatste loodjes!

Team Logi-K